Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Kolejne wyróżnienia za 2020 rok

Spółka zdobyła dwa kolejne wyróżnienia w rankingach za 2020 rok- tytuł Efektywna Firma 2020 i Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Za Efektywną Firmę uznane zostają te firmy, które cechują się efektywnością i sprawnością działania. Brylanty Polskiej Gospodarki przyznawane są z kolei firmom, których wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.

Jak informują organizatorzy rankingu- magazyn przedsiębiorców „Europejska Firma” oraz Instytut Europejskiego Biznesu  spośród 85 187 polskich przedsiębiorstw, które zbadano, tytuł Efektywna Firma 2020 uzyskało 1 988 firm z województwa zachodniopomorskiego. Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020 uzyskało z kolei 1 310 firm z województwa zachodniopomorskiego.

Instytut Europejskiego Biznesu oszacował wartość rynkową firm przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wykorzystując do analizy podstawowe wskaźniki. Tak oszacowana wartość rynkowa Szczecineckich wodociągów  wynosi 158,9 mln zł.

Prezes Andrzej Wdowiak: Należy podkreślić, że wszystkie dotychczasowe nagrody i wyróżnienia są efektem pracy wywiadowni gospodarczych i nie były w żadnym stopniu inspirowane przez Spółkę. Dwa kolejne tytuły to również efekt analizy sprawności działania spółki. Takie wyróżnienia jak Efektywna Firma i Brylant Polskiej Gospodarki  mobilizują nas do dalszej, jeszcze bardziej efektywnej  pracy.

AKTUALNOŚCI

Płukanie sieci wodociągowej

dodano: 08 - 09 -2021

Płukanie sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że w dniach od 13.09.2021r. do 10.12.2021r. prowadzone będą prace konserwacyjno – eksploatacyjne na sieci wodociągowej (płukanie sieci wodociągowej).

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej