Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Światowy Dzień Wody


Ile mamy wody?

Polska ma jedne z najmniejszych zasobów dyspozycyjnych w Europie. Przeciętny Europejczyk ma do dyspozycji 4 500 m3 słodkiej wody rocznie, przeciętny „Kowalski” tylko 1 600m3/rok.

Powiat szczecinecki leży na terenie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 126, którego zasoby dyspozycyjne szacowane są na 99 000 m3/dobę, co daje nam pozycję w pierwszej 50 pod względem zasobności w wodę z ponad 300 zbiorników na terenie kraju. Takie zasoby wód nie zwalniają nas jednak z odpowiedzialności za racjonalne korzystanie z nich.

PWiK Szczecinek zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Szczecinek oraz gmin ościennych: Borne Sulinowo, Biały Bór, Grzmiąca, Barwice, a także części Gminy Szczecinek. Obecnie eksploatujemy 16 nowoczesnych stacji uzdatniania wody.

Roczne wydobywamy 3 109 000 m3 wody z czego najwięcej wody produkowane jest ze stacji uzdatniania wody Bugno (2 031 000m3). Woda dostarczana jest mieszkańcom przez rozległą sieć wodociągowa i przyłącza o łącznej długości 918, 2 km.

Doskonała jakość wody z kranu

Nasza woda ujmowana jest w większości z utworów czwartorzędowych, które są bardzo dobrze izolowane warstwami gliny stanowiącej ochronę przed zanieczyszczeniem, a pionowy spływ wody z powierzchni do warstw wodonośnych trwa około 50 lat. Woda nie wymaga dezynfekcji (chlorowania). W procesie technologicznym woda pozbawiana jest jedynie nadmiaru żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Woda jest smaczna i nadaje się do bezpośredniego spożycia.

Na straży doskonałej jakości wody oraz ciągłości dostaw przez całą dobę stoi sztab ludzi, mamy także do dyspozycji własne akredytowane Laboratorium Badań Wody i Ścieków wyposażone w nowoczesną pracownię mikrobiologiczną i fizykochemiczną.

Czy gospodarujemy wodą w sposób racjonalny?

Każdy pewnie wie, że lepiej wybrać prysznic niż kąpiel w wannie (zużyjemy 2/3 wody mniej), że należy zakręcać kran podczas mycia zębów czy mydlenia rąk (za każdym razem oszczędzimy 12-18 litrów wody), czy też należy wyeliminować niepotrzebne kapanie (nawet 30% oszczędności). Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że oszczędzanie wody to także:

- niemarnowanie jedzenia (do wyprodukowania 1 kg ziaren pszenicy potrzeba 1000 litrów wody, a ryżu - prawie 3 razy więcej, jeden bochenek chleba to 800-450 litrów wody, 1 filiżanka kawy to 140 litrów wody potrzebnej do wyprodukowania ziaren kawy, 1 stek wołowy wymaga 7000 litrów wody! ),

- oszczędzanie surowców i materiałów np. papieru (przemysł papierniczy zaliczany jest do najbardziej wodochłonnych gałęzi przemysłu: 1 kg papieru wymaga ok. 250 litrów wody, 1 kartka A4 wymaga 5 litrów wody, wyprodukowanie1 kg stali wymaga ok. 300 l wody),

- wydłużanie życia produktów przez ich ponowne lub inne zastosowanie (do wyprodukowania 1 koszulki T-shirt zużywa się ok. 2500 litrów wody , to tyle wody ile pije człowiek w ciągu 900 dni, jeansy – 7000 litrów wody a przy produkcji jednego samochodu zużywa się 379 000 litrów wody),

- oszczędzanie paliwa i produktów chemii organicznej (rafinacja 1 tony ropy naftowej - 15 000 l wody) ,

- oszczędzanie energii (energetyka zużywa wodę między innymi do celów chłodniczych).

Brak świadomości ludzi co do wpływu swoich działań na jakość i ilość czystej zdrowej wody niszczy te bezcenne zasoby, których odtworzenie może być niemożliwe dla najbliższych pokoleń. Szanujmy wodę, szanujmy środowisko naturalne, szanujmy swoje zdrowie.

 

AKTUALNOŚCI

Płukanie sieci wodociągowej

dodano: 22 - 03 -2023

Płukanie sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że w dniach od 27.03.2023r. do 30.06.2023r. prowadzone będą prace konserwacyjno – eksploatacyjne na sieci wodociągowej (płukanie sieci wodociągowej). W związku z tym może występować lokalne zabarwienie wody związkami żelaza oraz spadki ciśnienia wody. Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej