Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

PWiK wysoko w rankingu przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych

Szczecineckie wodociągi znalazły się w gronie najlepszych firm wodociągowo- kanalizacyjnych w Polsce. To już kolejne takie wyróżnienie w ostatnich latach. Wyróżnienie, które potwierdza, że Spółka podejmuje wszystkie możliwe działania pozwalające zachować wysokie standardy świadczonych usług przy jednoczesnej stałej i efektywnej optymalizacji kosztów.

W Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, szczegółowej analizie poddane zostały kwestie techniczne oraz finansowe. Brano pod uwagę m.in. przychody ze sprzedaży, wysokość nakładów inwestycyjnych, wielkość posiadanej infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej i jej awaryjność, poziom zatrudnienia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Oprócz tego oceniano również dane "miękkie", czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości oraz pozyskiwanie funduszy unijnych.

Spółka od lat prowadzi inwestycje rozwojowe i modernizacyjne, które w dłuższej perspektywie pozwalają na obniżenie kosztów utrzymania przedsiębiorstwa. PWiK Szczecinek wprowadzało przez lata szereg innowacyjnych rozwiązań prowadzących do optymalizacji kosztów. W ubiegłym roku zakończono trudny proces wdrożenia systemu GIS (Geograficzny System Informatyczny) do zarzadzania infrastrukturą wodociągowo- kanalizacyjną, który już przynosi efekty ekonomiczne. GIS to system informatyczny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego, w tym poprzez usprawnienie procesu usuwania awarii, szybszą i efektywniejszą pracę ludzi, usprawnienie pracy obsługi klienta. To również dalsze ograniczanie strat wody oraz możliwość generowania analiz technicznych, które pozwalają m.in. na wybór korzystniejszych wariantów realizacji inwestycji. Efekty tych działań, w tym przede wszystkim inwestycji rozwojowych widoczne są szczególnie teraz, w bardzo trudnej sytuacji, w której znalazła się nie tylko Spółka, ale też branża i my wszyscy.

Udział w corocznym rankingu to niezależna weryfikacja tego, jak dana firma wypada na tle pozostałych przedsiębiorstw z branży. Udział ten jest nieodpłatny. Spółka nie występuje i nie zabiega, a tym bardziej nie płaci za tytuły, wyróżnienia i rankingi branżowe.

AKTUALNOŚCI

Płukanie sieci wodociągowej

dodano: 22 - 03 -2023

Płukanie sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że w dniach od 27.03.2023r. do 30.06.2023r. prowadzone będą prace konserwacyjno – eksploatacyjne na sieci wodociągowej (płukanie sieci wodociągowej). W związku z tym może występować lokalne zabarwienie wody związkami żelaza oraz spadki ciśnienia wody. Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej