Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa sieci wodociągowej ul. Bugno - Gałowo- rozstrzygnięty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie LI/2/TE/21

SWZ

Informacja o zmianie załączników

Odpowiedzi na pytania oferenta

1_OPZ

2_Formularz ofertowy

3_Oświadczenia

4_Wykaz wykonanych robót

5_Wzór umowy

6_Grupa kapitałowa

7_Dokumentacja techniczna nr 1

8_Dokumentacja techniczna nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

AKTUALNOŚCI

Kolejne wyróżnienia

dodano: 12 - 04 -2021

Kolejne wyróżnienia

Spółka zdobyła dwa kolejne wyróżnienia w rankingach za 2020 rok- tytuł Efektywna Firma 2020 i Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Za Efektywną Firmę uznane zostają te firmy, które cechują się efektywnością i sprawnością działania. Brylanty Polskiej Gospodarki przyznawane są z kolei firmom, których wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej