Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Część I – „Budowa sieci wodociągowej w m. Dąbrowica” Część II - „Budowa sieci wodociągowej w m. Liszkowo”

 

Zmiana SWZ

Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – OPZ cz.I ;

Załącznik nr 1 OPZ cz. II

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy dla część I

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy dla części II;

Załącznik nr 3 – Oświadczenia;

Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 5 – Wzór umowy;

Załącznik nr 6 – Grupa kapitałowa;

Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO;

Załącznik nr 8 – Dokumentacja techniczna Dąbrowica.

Załącznik nr 8 – Dokumentacja techniczna Liszkowo

Odpowiedzi na pytania oferenta

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

AKTUALNOŚCI

Przerwy w dostawie wody

dodano: 21 - 10 -2021

Przerwy w dostawie wody

OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi występują liczne wyłączenia energii elektrycznej ze strony operatora. W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na obszarze działalności Spółki tj. Miasto i Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej