Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Zadania modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Szczecinku- rozstrzygnięty

Ogłoszenie
SIWZ
OPZ cześć I
OPZ część II
OPZ część III
załącznik nr 2 formularz ofertowy
załącznik nr 3a wykaz wykonanych robót dla części I
załącznik nr 3b wykaz wykonanych robót dla częsci II, III
załącznik nr 4 oświadczenie o wykluczeniu
załącznik nr 5 projekt umowy
załącznik nr 6 grupa kapitałowa

Odpowiedzi na pytania do postępowania

Informacja z otwarcia ofert

AKTUALNOŚCI

Kolejne wyróżnienia

dodano: 12 - 04 -2021

Kolejne wyróżnienia

Spółka zdobyła dwa kolejne wyróżnienia w rankingach za 2020 rok- tytuł Efektywna Firma 2020 i Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Za Efektywną Firmę uznane zostają te firmy, które cechują się efektywnością i sprawnością działania. Brylanty Polskiej Gospodarki przyznawane są z kolei firmom, których wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej