Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych- rozstrzygnięty

Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Szczecinku, Barwicach, Bornem Sulinowie, Białym Borze, Grzmiącej o kodzie odpadu 19 08 05

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Wykaz wykonanych usług

Projekt umowy

Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej

Klauzula RODO

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

AKTUALNOŚCI

Przerwy w dostawie wody

dodano: 21 - 10 -2021

Przerwy w dostawie wody

OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi występują liczne wyłączenia energii elektrycznej ze strony operatora. W związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na obszarze działalności Spółki tj. Miasto i Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej