Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Realizacja zlecenia

Chcąc skorzystać z usług świadczonych przez nasze Laboratorium należy:

1. Wypełnić formularz F-7.1 zlecenie usługi oraz zapoznać się z F-7.1 OWRZ

2. Skontaktować się z Laboratorium w sprawie ustalenia terminu pobrania próbki przez wykwalifikowanego próbkobiorcę.

3. W przypadku pobrania próbek przez Klienta:

  • pobrać z Laboratorium odpowiednie pojemniki do badań,
  • zapoznać się z instrukcją pobierania próbek,

Instrukcja pobierania próbek przez klientów laboratorium

Pobrane próbki należy jak najszybciej dostarczyć do Laboratorium.

Uwaga! Pobieranie próbek ma znaczący wpływ na wyniki badań, dlatego Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek przez Klienta.

4. Po zakończeniu badań Laboratorium przekazuje wyniki w formie Sprawozdania z badań w sposób określony przez Klienta w formularzu Zlecenie usługi.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 94 375 33 43 lub 42 bądź e-mail: laboratorium@pwik.szczecinek.net.pl.

Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Rybacka 5

AKTUALNOŚCI

Wyróżnienie branżowe

dodano: 01 - 03 -2024

Wyróżnienie branżowe

Szczecineckie wodociągi znalazły się w gronie najlepszych firm wodociągowo- kanalizacyjnych w Polsce. To już kolejne takie wyróżnienie w ostatnich latach. Wyróżnienie, które potwierdza, że Spółka podejmuje wszystkie możliwe działania pozwalające zachować wysokie standardy świadczonych usług przy jednoczesnej stałej i efektywnej optymalizacji kosztów.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej