Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Realizacja zlecenia

Chcąc skorzystać z usług świadczonych przez nasze Laboratorium należy:

1. Wypełnić formularz F-7.1 zlecenie usługi oraz zapoznać się z F-7.1 OWRZ do wyd. 5

2. Skontaktować się z Laboratorium w sprawie ustalenia terminu pobrania próbki przez wykwalifikowanego próbkobiorcę.

3. W przypadku pobrania próbek przez Klienta:

  • pobrać z Laboratorium odpowiednie pojemniki do badań,
  • zapoznać się z instrukcją pobierania próbek,

Instrukcja pobierania próbek wody przez klientów laboratorium
Instrukcja pobierania próbek ścieków przez klientów laboratorium

Pobrane próbki należy jak najszybciej dostarczyć do Laboratorium.

Uwaga! Pobieranie próbek ma znaczący wpływ na wyniki badań, dlatego Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek przez Klienta.

4. Po zakończeniu badań Laboratorium przekazuje wyniki w formie Sprawozdania z badań w sposób określony przez Klienta w formularzu Zlecenie usługi.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 94 375 33 43 lub 42 bądź e-mail: laboratorium@pwik.szczecinek.net.pl.

AKTUALNOŚCI

Płukanie sieci wodociągowej

dodano: 08 - 09 -2021

Płukanie sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że w dniach od 13.09.2021r. do 10.12.2021r. prowadzone będą prace konserwacyjno – eksploatacyjne na sieci wodociągowej (płukanie sieci wodociągowej).

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej