Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY
Stosownie do wymagań ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz.403 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 poz.1649) oraz w rozumieniu przepisów załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu ( Dz. Urz. Z 2014r.UE L 187,s.1, S 3ust. 4 ), oświadczamy, ze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku posiada status dużego przedsiębiorcy.

AKTUALNOŚCI

Płukanie sieci wodociągowej

dodano: 22 - 03 -2023

Płukanie sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że w dniach od 27.03.2023r. do 30.06.2023r. prowadzone będą prace konserwacyjno – eksploatacyjne na sieci wodociągowej (płukanie sieci wodociągowej). W związku z tym może występować lokalne zabarwienie wody związkami żelaza oraz spadki ciśnienia wody. Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej