Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia

Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Wniosek o zawarcie umowy z osobami korzystającymi z poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym

Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej budowy sieci

Wniosek o przejęcie urządzeń wod- kan

Druk zlecenia wykonania usługi

Wniosek o ustanowienie służebności przesyłu

Wniosek o założenie konta w IBOK

Wzór wniosku o dokonanie odbioru technicznego

Wniosek o zawarcie umowy na odbiór tłuszczy z separatorów

Wniosek- zgłoszenie szkody

 

 

AKTUALNOŚCI

Kolejne wyróżnienia

dodano: 12 - 04 -2021

Kolejne wyróżnienia

Spółka zdobyła dwa kolejne wyróżnienia w rankingach za 2020 rok- tytuł Efektywna Firma 2020 i Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Za Efektywną Firmę uznane zostają te firmy, które cechują się efektywnością i sprawnością działania. Brylanty Polskiej Gospodarki przyznawane są z kolei firmom, których wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej