Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Projekt "Parsęta"

Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” był jednym z największych unijnych projektów, dotyczących inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Swym zasięgiem objął 22 gminy, tj. około 250 tys. mieszkańców. Był realizowany w trzech Rejonach, w których Beneficjentami środków unijnych byli: w Rejonie I ‑ Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, w Rejonie II ‑ Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w Rejonie III ‑ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku. Realizowany był w latach 2007- 2012.

W ramach Projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” dokonano wymiany, budowy lub modernizacji:

– ponad 380 km sieci kanalizacyjnej

– ponad 285 km sieci wodociągowej

– ponad 200 przepompowni ścieków.

W ramach Projektu zmodernizowano 5 oczyszczalni ścieków, zaś zlikwidowano 2 oczyszczalnie.  Największy zakresem inwestycji objęta została oczyszczalnia ścieków w Szczecinku.

Dokonano również modernizacji 16 ujęć wody, zlikwidowano zaś 41 stacji uzdatniania wody/ hydroforni.

Projekt podzielony był na następujące kontrakty:

Kontrakt XXIIIA – Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szczecinek
Kontrakt zakończony dnia 14.10.2010r.

Kontrakt XXIIIB – Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Barwice
Kontrakt zakończony dnia 07.04.2010r.

Kontrakt XXIIIC – budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Szczecinek oraz w gminach: Barwice, Borne Sulinowo, Szczecinek, wymiana węzłów wodociągowych w ul. Wyszyńskiego w Szczecinku, budowa tłoczni ścieków w Szczecinku
Zakres robót: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 12119,62 m i tłocznej: 21855,41 m oraz 14 szt. przepompowni ścieków, przebudowa węzłów sieci wodociągowej w ul. Wyszyńskiego w Szczecinku – 16 kpl. oraz modernizacja tłoczni ścieków w Szczecinku, ul. Wodociągowa.
Kontrakt zakończony dnia 10.06.2010r.

Kontrakt XXIV – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Biały Bór, Borne Sulinowo i Grzmiąca
Kontrakt zakończony dnia 30.09.2010r.

Kontrakt XXV.I – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroforni w gminie Barwice
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej nowej i do wymiany o długości około 26 km, budowa około 42 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, budowa 25 szt. przepompowni ścieków, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Barwice i Chłopowo oraz hydroforni podnoszącej ciśnienie w m. Gonne Małe

Kontrakt XXVI – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście i gminie Szczecinek oraz modernizacja stacji uzdatniania wody „BUGNO” w Szczecinku
Termin zakończenia: 07.03.2011 r.
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej nowej i do wymiany o długości około 32 km, budowa około 59,5 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, budowa 44 kpl. przepompowni ścieków, likwidacja 1 kpl. przepompowni oraz modernizacja 1 kpl. przepompowni ścieków, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „BUGNO” w Szczecinku

Kontrakt XXVII.I – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroforni w gminie Barwice
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej nowej i do wymiany o długości około 52,2 km, budowa około 32,5 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, budowa 13 szt. przepompowni ścieków, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Białowąs i Nowy Chwalim oraz hydroforni podnoszących ciśnienie w m. Piaski i Łeknica

Kontrakt XXVIII – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz modernizacja stacji uzdatniania wody i hydroforni w gminie Biały Bór
Termin zakończenia: 05.08.2011 r.
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej nowej i do wymiany o długości około 78 km, budowa około 57 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, budowa około 32 kpl. przepompowni ścieków, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dalkowo, Przybrda, Świerszczewo oraz hydroforni podnoszącej ciśnienie w m. Kołtki

Kontrakt XXIX – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Grzmiąca
Termin zakończenia: 25.02.2011 r.
Zakres robót: budowa sieci wodociągowej nowej i do wymiany o długości około 36 km, budowa i wymiana około 65 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, budowa około 39 kpl. przepompowni ścieków, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Przeradz, Godzisław, Grzmiąca, Sławno, Wielanowo, likwidacja oczyszczalni ścieków w m. Równe

Kontrakt XXX – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Borne Sulinowo
Termin zakończenia: wrzesień 2011 r. Zakres robót: budowa sieci wodociągowej o długości około 70 km, budowa około 83 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, budowa około 37 kpl. przepompowni ścieków, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Borne Sulinowo, Łubowo, Silnowo modernizacja hydroforni w m. Uniemino i budowa nowej hydroforni w m. Juchowo, likwidacja oczyszczalni ścieków w m. Łubowo

Kontrakt XXXI – Likwidacja SUW i hydroforni w obszarze Rejonu III Szczecinek

Termin zakończenia: 31.12.2012r.

Zakres robót: zaprojektowanie i wykonanie robót rozbiórkowych 15 budynków hydroforni/stacji uzdatniania wody, likwidacja 51 otworów studziennych oraz likwidacja systemów odprowadzenia wód popłucznych wraz z  wylotami kanalizacyjnymi.

Film zrealizowany w lipcu 2014 roku prezentujący obiekt oczyszczalni ścieków w Szczecinku oraz ujęcia wody w Szczecinku.

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej