Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Ochrona danych osobowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. informuje, że przetwarza dane osobowe dla celów zawarcia i realizacji umów lub realizacji wniosków wnioskodawców.
Administratorem Danych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji o sp. z o.o., 78-400 Szczecinek, ul. Bugno 2.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Przemysław Chojnowski za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwik.szczecinek.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) (w przypadku wyrażenia zgody przez właściciela danych) i art. 6 ust. 1 lit b) (w przypadku realizacji umowy) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym:
1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji celu w którym dane są zbierane.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody.
6. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej