Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Oferty pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku poszukuje pracowników na stanowiska:

1. INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH, GIS (REJON BORNE SULINOWO)

Wymagania wobec kandydata:

• wykształcenie min. średnie,
• prawo jazdy kat. B,
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• mile widziane uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci G1,
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej i map,
• znajomość topografii miasta i gminy Borne Sulinowo,
• dokładność, odpowiedzialność.

Zakres zadań pracownika:

• współtworzenie i wdrażanie Sytemu Informacji Geograficznej (GIS) – wprowadzanie danych opisujących infrastrukturę wod-kan do bazy danych GIS, archiwizacja obowiązującej dokumentacji eksploatacyjnej, przeglądów sieci i przyłączy wod-kan oraz kart awarii, prowadzenie dokumentacji powykonawczej dotyczącej zadań inwestycyjnych i remontowych, weryfikacja i aktualizacja mapy zasadniczej z rzeczywistym przebiegiem infrastruktury wod-kan w terenie,
• opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót wykonywanych systemem gospodarczym i zlecanych,
• wypełnianie niezbędnych ankiet statystycznych dotyczących urządzeń i przyłączy wod-kan,
• nadzór nad realizacją zapisów wynikających z kart gwarancyjnych,
• w razie potrzeb nadzór nad pracą pracowników działu w zakresie dyscypliny pracy i przestrzegania zasad bhp, efektywnego wykorzystania czasu pracy oraz powierzonego sprzętu mechanicznego i narzędzi, sporządzanie dokumentacji dot. rozliczenia i zaopatrzenia pracowników,
• w przypadku potrzeb pracodawcy pełnienie obowiązków służbowych w rejonach: Biały Bór, Barwice, Grzmiąca.

 

2. KIEROWCA-MONTER (REJON BORNE SULINOWO)

Wymagania wobec kandydata:

• wykształcenie min. zawodowe,
• prawo jazdy kat. B, C, mile widziane B+E;
• świadectwo kwalifikacji zawodowej,
• kurs na przewóz rzeczy (mile widziany kod 95),
• karta kierowcy,
• mile widziane uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci G1,
• mile widziana znajomość branży wod-kan,
• umiejętność czytania rysunku technicznego,
• dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Zakres zadań pracownika:

• wykonywanie bieżących prac eksploatacyjnych oraz remontowych urządzeń i przyłączy wod-kan oraz ich uzbrojenia, budowa sieci i przyłączy wod-kan,
• wykonywanie prac związanych z usuwaniem zaistniałych awarii urządzeń i przyłączy wod-kan oraz ich uzbrojenia, pełnienie dyżurów pogotowia wod-kan,
• wymiana i montaż wodomierzy z wykonywaniem podejść wodomierzowych, odczyty wodomierzy i ich plombowanie,
• prowadzenie pojazdów, w tym ciężarowych specjalnych i maszyn przystosowanych głównie do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (z podaniem nazwy stanowiska) na adres: PWiK sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek, na adres e-mail: sekretariat@pwik.szczecinek.pl lub składanie ofert w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 19.07.2024r.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi drogą telefoniczną lub mailową jedynie na wybrane przez nas oferty oraz prawo do odstąpienia od dalszego etapu rekrutacji bez podania przyczyny.

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie wraz z obowiązkiem informacyjnym (RODO)

AKTUALNOŚCI

Awaria telefonów stacjonarnych

dodano: 10 - 07 -2024

Awaria telefonów stacjonarnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z przyczyn zależnych od operatora telekomunikacyjnego awarii uległy telefony stacjonarne, w tym numer główny 94 37 401 39 oraz numery biur obsługi klienta we wszystkich rejonach działania. Zgłaszanie awarii możliwe jest pod numerem 994. W pozostałych sprawach tymczasowo prosimy o kontakt pod numerem: 668 489 539.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej