Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY
Stosownie do wymagań ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz.403 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 poz.1649) oraz w rozumieniu przepisów załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu ( Dz. Urz. Z 2014r.UE L 187,s.1, S 3ust. 4 ), oświadczamy, ze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku posiada status dużego przedsiębiorcy.

AKTUALNOŚCI

Kolejne wyróżnienia

dodano: 12 - 04 -2021

Kolejne wyróżnienia

Spółka zdobyła dwa kolejne wyróżnienia w rankingach za 2020 rok- tytuł Efektywna Firma 2020 i Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Za Efektywną Firmę uznane zostają te firmy, które cechują się efektywnością i sprawnością działania. Brylanty Polskiej Gospodarki przyznawane są z kolei firmom, których wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej