Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Informacje o wynikach przetargów

INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH PROWADZONYCH W INNYCH TRYBACH NIŻ PRZETARG NIEOGRANICZONY

Aktualizacja 28.04.2023r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Wymiana sieci kanalizacyjnej DN 400 w ulicy Polnej – Kołobrzeskiej w Szczecinku”. Wybrano ofertę firmy:  Zakład Instalacyjno-Budowlany „INŻBET” Danuta Kowalik, Szczecinek.

Aktualizacja 17.05.2023r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku dla zadania: „Przebudowa systemu SCADA w rejonie Grzmiąca." Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Poster Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. ,Poznań.

                                                   

Aktualizacja 17.05.2023r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku dla zadania: „Dostawa oraz montaż przepompowni ścieków przy ul. Kołobrzeskiej w m. Szczecinek". Wybrano  ofertę firmy:  HTI BP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZACHÓD Spółka Komandytowa, Koszalin.

 

Aktualizacja 18.05.2023r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku dla zadania: „Wymiana modemów komunikacyjnych SUW w rejonie Grzmiąca." Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: Poster Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. ,Poznań.

                                                   

Aktualizacja 22.05.2023r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku dla zadania: „Projekt na wymianę sterowników S7-300 na S7-1500 na Oczyszczalni ścieków w Szczecinku. Wybrano  ofertę firmy: Poster Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. ,Poznań.

 

AKTUALNOŚCI

Płukanie sieci wodociągowej

dodano: 22 - 03 -2023

Płukanie sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że w dniach od 27.03.2023r. do 30.06.2023r. prowadzone będą prace konserwacyjno – eksploatacyjne na sieci wodociągowej (płukanie sieci wodociągowej). W związku z tym może występować lokalne zabarwienie wody związkami żelaza oraz spadki ciśnienia wody. Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej