Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Informacje o wynikach przetargów

INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH PROWADZONYCH W INNYCH TRYBACH NIŻ PRZETARG NIEOGRANICZONY

Aktualizacja 26.08.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś zł w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Naprawa urządzeń AKPiA wykorzystywanych w obiektach technologicznych na terenie działania spółki”. Wybrano ofertę firmy: AR-Service Adam Radziński, Szczecinek.

Aktualizacja 26.08.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś zł w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Wymiana rozdzielnic sterujących pracą pomp zestawów hydroforowych wody technologicznej na OŚ Szczecinek”. Wybrano ofertę firmy: " MERCOMP SZCZECIN Sp. z o.o. ,Szczecin.

Aktualizacja 26.08.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś zł w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: projekt: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łowieckiej-Turystycznej - m. Obwodnicy-Skowronkowej w m. Szczecinek” i projekt:„ Budowa sieci wod-kan ul. Norwida m.Biały Bór”. Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „BUDINŻ” Jan Sazon ul. Warcisława IV 14A, 78-400 Szczecinek.

Aktualizacja 05.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś zł w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Wykonanie regeneracji studni głębinowej nr 2/78 w miejscowości Łubowo”. Wybrano ofertę firmy: Zakład Projektów i Dokumentacji Geologiczno-Górniczo-Środowiskowych „geoDRILLING SYSTEM” z siedzibą w miejscowości Bobrowiczki.

Aktualizacja 05.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Część I – Modernizacja komory części pływających, Część II – Modernizacja pompowni osadu wstępnego, Część III – Modernizacja pompowni recyrkulacji ZKF.” Wybrano ofertę firmy: Smart Waste Technologies Sp. z o.o., 64-920 Piła.

Aktualizacja 05.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Modernizacja pompowni ściekowych” - II postępowanie.” W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy:  Duko Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Aktualizacja 05.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Dobór, dostawa oraz montaż kompleksowego systemu antyodorowego dla przepompowni ścieków PG1, ul. Trzesiecka w Szczecinku.” W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy:  Oxys Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świerklańcu.

Aktualizacja 05.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Modernizacja przepompowni ścieków PG1, ul. Trzesiecka w Szczecinku”. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy:  Duko Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Aktualizacja 05.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Dobór, dostawa i wymiana istniejących urządzeń pomiarowych na OŚ w Szczecinku”. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy:  Endress + Hauser Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Aktualizacja 05.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś zł w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego SUW Bugno w Szczecinku”. Wybrano ofertę firmy: Comdrev.PL sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku.

Aktualizacja 05.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś zł w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Wykonanie przewiertów horyzontalnych rurą RC PE DN 90mm”. Wybrano ofertę firmy: Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano - Wiertniczych „RAMAR” s.c. Wyrzysk.

 

Aktualizacja 05.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś zł w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Projekt: „Budowa sieci kanalizacyjnej  w ulicy Koszalińskiej w Szczecinku”. Wybrano ofertę firmy: "Biuro Inżynierskie Budzisz" Sp. z o.o., Konikowo.

Aktualizacja 05.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś zł w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: projekt: „Wykonanie odgałęzień sieci wodociągowych pod DK 20 w m. Łubowo oraz Gwda Mała”. Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „BUDINŻ” Jan Sazon ul. Warcisława IV 14A, 78-400 Szczecinek.

AKTUALNOŚCI

Płukanie sieci wodociągowej

dodano: 08 - 09 -2021

Płukanie sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że w dniach od 13.09.2021r. do 10.12.2021r. prowadzone będą prace konserwacyjno – eksploatacyjne na sieci wodociągowej (płukanie sieci wodociągowej).

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej