Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Informacje o wynikach przetargów

INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH PROWADZONYCH W INNYCH TRYBACH NIŻ PRZETARG NIEOGRANICZONY

Aktualizacja 22.04.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Remont główny R3 agregatu kogeneracyjnego Motorgas Stratos MGM 160 z silnikiem gazowym MAN E2876 LE302 .” Wybrano ofertę firmy: Motorgas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.


Aktualizacja 22.04.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Modernizacja stacji zlewczych oczyszczalni ścieków PWiK sp. z o.o.” W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy: ENKO S.A. Gliwice.


Aktualizacja 22.04.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś zł w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 249/1, 249/2 i 223/5 przy ulicy Warcisława IV w Szczecinku”. Wybrano ofertę firmy: Zakład Techniki Sanitarnej i Ciepłowniczej „Sanit-Calor” Otton Wyszomirski.

Aktualizacja 09.04.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Remont mieszadła z rurą centralną ZKF Oczyszczalni Ścieków w Szczecinku”. Wybrano ofertę firmy: Z.E.A.N.N. Rotor, 87-100 Toruń.

Aktualizacja 09.04.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Wymiana membran systemu napowietrzania”. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy: PIOTR OPERSKALSKI ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY, 41-106 Siemianowice Śląskie.

Aktualizacja 09.04.20201r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś zł w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Modernizacja pompowni ściekowych – droga dojazdowa do przepompowni PS-5 Grzmiąca”. W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WRZ” S.C. Waldemar Włodarczyk, Małgorzata Włodarczyk Szczecinek.

Aktualizacja 09.04.20201r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 tyś zł w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Remont zagęszczarki typ Hiller DT 54-422, eksploatowanej na oczyszczalni ścieków w Szczecinku”. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy: EKODAMAG Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

Aktualizacja 09.04.2021r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Wymiana akumulatorów podtrzymujących AKPiA rozdzielnic sterujących”. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy: Infomac Andrzej Maciejczyk, 78-400 Szczecinek.

 

AKTUALNOŚCI

Kolejne wyróżnienia

dodano: 12 - 04 -2021

Kolejne wyróżnienia

Spółka zdobyła dwa kolejne wyróżnienia w rankingach za 2020 rok- tytuł Efektywna Firma 2020 i Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Za Efektywną Firmę uznane zostają te firmy, które cechują się efektywnością i sprawnością działania. Brylanty Polskiej Gospodarki przyznawane są z kolei firmom, których wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej