Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Wysokość taryf

PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Taryfy dla Miasta i Gminy Szczecinek od 16.05.2023 roku zatwierdzone decyzją RZGW w Bydgoszczy numer BD.RZT.70.52.2022

Taryfy dla Gminy Biały Bór od 16.05.2023 roku zatwierdzone decyzją RZGW w Bydgoszczy numer BD.RZT.70.3.2023

Taryfy dla Gminy Borne Sulinowo od 16.05.2023 roku zatwierdzone decyzją RZGW w Bydgoszczy numer BD.RZT.70.2.2023

Taryfy dla Gminy Grzmiąca od 02.02.2024 roku zatwierdzone decyzją RZGW w Szczecinie numer SZ.RZT.70.019.2023.AB/JK

Taryfy dla Gminy Barwice od 20.02.2024 roku zatwierdzone decyzją RZGW w Szczecinie numer SZ.RZT.70.001.2023.ER.AGP

Wpłaty należności za wodę i ścieki
Faktury VAT za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wystawiane są w zależności od okresu rozliczeniowego. Faktura przesyłana jest Odbiorcy pocztą (listem zwykłym) lub doręczana przez pracownika Spółki.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze.
Zapłaty należy dokonać w kasie (punkt kasowy ul. Cieślaka 6 b w Szczecinku – budynek ZGM TBS Sp. z o.o.) albo przelewem na rachunek bankowy Spółki. Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółki. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych.

Od wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki dokonywanych w punkcie kasowym w Szczecinku nie są  pobierane dodatkowe opłaty. Punkt kasowy znajduje się przy ul. Cieślaka 6b w budynku ZGM TBS Sp. z o.o. – punkt czynny od poniedziałku do środy w godz. 07:30- 15:00, w czwartek w godz. 7.30 do 16.30, w piątek w godz. 7.30- 13.30

AKTUALNOŚCI

Awaria telefonów stacjonarnych

dodano: 10 - 07 -2024

Awaria telefonów stacjonarnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z przyczyn zależnych od operatora telekomunikacyjnego awarii uległy telefony stacjonarne, w tym numer główny 94 37 401 39 oraz numery biur obsługi klienta we wszystkich rejonach działania. Zgłaszanie awarii możliwe jest pod numerem 994. W pozostałych sprawach tymczasowo prosimy o kontakt pod numerem: 668 489 539.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej