Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

RPO Fotowoltaika

Nazwa projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku”

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Nr projektu: RPZP.02.10.00-32-B083/17-00

Wartość  projektu: 851 283,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 512 802,03 zł

Cele projektu:

Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczył budowy instalacji fotowoltaicznej złożonej z 344 modułów monokrystalicznych firmy Bruk-Bet Sp. z o.o. typu BEM 290Wp. Pole fotowoltaiczne złożone jest z 8 rzędów paneli. Moduły montowane zostały w orientacji poziomej. Łączna moc paneli wynosi 99,76 kWp. Do wytwarzania prądu przemiennego zostało użytych łącznie dziesięć trójfazowych falowników – inwerterów firmy Fronius w tym Fronius SYMO 12.5 kW szt. 5,  Fronius SYMO 7.0kW szt. 2  Fronius SYMO 4.5kW szt. 3

Dla wszystkich 10 szt. inwerterów łączna moc po stronie AC wyniesie 90 kW.

Konstrukcja pod moduły fotowoltaiczne to wolnostojące, dwupodporowe stoły krokwiowo-płatwiowe wbijane w grunt. Składają się one z nóg: przedniej (profil półzamknięty) oraz tylnej (profil półzamknięty) zabijanych w ziemię na głębokość co najmniej 1,5 m. Do nóg mocowane są krokwie (profil półzamknięty) oraz wsporniki, które łączą krokiew z nogą celem jej umocnienia. W poprzek krokwi montowane są płatwie, na których kolejno układa się i mocuje moduły fotowoltaiczne. Konstrukcja naziemna wyposażona jest także w elementy takie jak dodatkowa noga oraz poprzeczny profil omega. Są to elementy dodatkowe, umieszczane pomiędzy nogami stołów dwupodporowych i służą do montażu inwertera.

Elementy konstrukcji, takie jak krokwie, płatwie itd., które nie mają kontaktu z glebą, wykonane są ze stali S320 pokrytej powłoką Magnelis odpornej na korozję i zmienne warunki pogodowe. Nogi wykonane są ze stali S320 pokrytej powłoką Magnelis odpornej na korozję i kontakt profili z glebą.

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej