Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Wdrożenie GIS

Spółka w 2020 roku wdrożyła GIS (System Informacji Geograficznej) firmy KartGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. To system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego.

System GIS jest obecnie centralnym systemem informatycznym służącym do zarządzania majątkiem sieciowym w PWiK Spółka z o.o. Prezentuje informacje o infrastrukturze sieciowej, pracy sieci oraz jej klientach. System GIS jest zintegrowany z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie.

System GIS umożliwia:

  • inwentaryzację sieci, scentralizowanie informacji i danych w jednej bazie pozwalające na uproszczenie kontroli i weryfikacji informacji oraz cech topologicznych obiektów sieciowych,
  • dostęp z poziomu GIS do dokumentacji technicznych, umów, historii przyłącza, danych billingowych, generowanie raportów m.in. z danymi adresowymi właścicieli, którzy w wyniku awarii będą mieli odcięte zasilanie wody;
  • stworzenie symulacji pracy sieci dla potrzeb modernizacyjnych i rozwojowych poprzez wykorzystanie modelu hydraulicznego
  • zwiększenie efektywności pracy operatorów poprzez możliwość odczytu danych z jednego systemu i urządzenia 
  • usprawnienie procesu usuwania awarii
  • szybszą i efektywniejszą pracę ludzi
  • usprawnienie pracy obsługi klienta

 

AKTUALNOŚCI

Kolejne wyróżnienia

dodano: 12 - 04 -2021

Kolejne wyróżnienia

Spółka zdobyła dwa kolejne wyróżnienia w rankingach za 2020 rok- tytuł Efektywna Firma 2020 i Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Za Efektywną Firmę uznane zostają te firmy, które cechują się efektywnością i sprawnością działania. Brylanty Polskiej Gospodarki przyznawane są z kolei firmom, których wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej