Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Zarządzanie jakością

Laboratorium Badań Wody i Ścieków w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku świadczy usługi dla Klientów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz badań fizykochemicznych ścieków i osadów ściekowych.

Zadowolenie Klientów jest dla nas najwyższym celem i dlatego decyduje o kierunku naszego rozwoju, który realizujemy zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Laboratorium posiada:

Certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w następującym zakresie: Zakres akredytacji Nr AB 901

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku nr 29/2024 o zatwierdzeniu do badań wody do spożycia oraz wody z kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitaernego w Szczecinku nr 224/2023

Zawarte w procedurze „Polityka i cele” cele Laboratorium Badań Wody i Ścieków zawierają deklarację Zarządu Spółki oraz Kierownictwa Laboratorium, które zapewnia że:

  1. działania laboratorium służą zawsze rozwiązywaniu problemów Klienta, z zachowaniem wszystkich jego praw;
  2. badania zawsze wykonywane są zgodnie z wyspecyfikowanymi metodami lub normami, w sposób zapewniający spełnienie wymagań Klienta, organów stanowiących i PCA.
  3. Laboratorium ściśle przestrzega zasad określonych w procedurach i instrukcjach systemu zarządzania, a dokumenty opisujące system zarządzania są dostępne dla całego personelu Laboratorium;
  4. skuteczność wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania podlega ciągłemu doskonaleniu;
  5. badania wykonywane są przez wykwalifikowany, bezstronny i niezależny od nacisków finansowych personel, świadomy odpowiedzialności za rzetelne wykonanie usługi i ochronę praw Klienta;
  6. prawa Klienta, w tym zachowanie poufności i prawa własności, są zawsze przestrzegane;
  7. skargi i uwagi Klientów przyjmowane są z respektem dla interesów Klienta, wnikliwie analizowane, a Klient uzyskuje na nie rzetelną odpowiedź (na życzenie Klienta Laboratorium udostępnia procedurę PO-11 Skargi),

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej