Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Nieczystości płynne

Aktualny wykaz podmiotów świadczących usługi i posiadających stosowne zezwolenia w zakresie opróżniania i transportu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych oraz zestawienie cen za przyjęcie i oczyszczenie ścieków przez PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku:

Rejon Barwice

SPECJAL-TRANS Usługi Transportowe Karol Sawczuk, ul. Słoneczna 7, 64-965 Okonek tel. 606-137-539

Cena obowiązująca od dnia 01.04.2023 roku:

 • przyjęcie i oczyszczenie ścieków ze zbiorników bezodpływowych-  16,96 zł brutto/ 1 m3;
 • przyjęcie i oczyszczenie scieków z przydomowych oczyszczalni- 69,31 zł brutto/1 m3

Rejon Biały Bór

1. Urząd Miejski Biały Bór, Dział Komunalny nr telefonu 943739002/wew. 533

2. Usługi Transportowe i Sanitarne E. Burda nr telefonu 943739679

3. SPECJAL-TRANS Usługi Transportowe Karol Sawczuk, ul. Słoneczna 7, 64-965 Okonek tel. 606-137-539

Cena obowiązująca od dnia 01.04.2023 roku:

 • przyjęcie i oczyszczenie ścieków ze zbiorników bezodpływowych-  16,27 zł brutto/ 1 m3;
 • przyjęcie i oczyszczenie scieków z przydomowych oczyszczalni- 69,31 zł brutto/1 m3

Rejon Borne Sulinowo

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. nr telefonu 943733121, 943732908

2. SPECJAL-TRANS Usługi Transportowe Karol Sawczuk, ul. Słoneczna 7, 64-965 Okonek tel. 606-137-539

Cena obowiązująca od dnia 01.04.2023 roku:

 • przyjęcie i oczyszczenie ścieków ze zbiorników bezodpływowych-  11,67 zł brutto/ 1 m3;
 • przyjęcie i oczyszczenie scieków z przydomowych oczyszczalni- 69,31 zł brutto/1 m3

Rejon Grzmiąca

1. SPECJAL-TRANS Usługi Transportowe Karol Sawczuk, ul. Słoneczna 7, 64-965 Okonek tel. 606-137-539

Cena obowiązująca od dnia 01.04.2023 roku:

 • przyjęcie i oczyszczenie ścieków ze zbiorników bezodpływowych-  16,81 zł brutto/ 1 m3;
 • przyjęcie i oczyszczenie scieków z przydomowych oczyszczalni- 69,31 zł brutto/1 m3

Rejon Gminy Wiejskiej Szczecinek

1. Zakład Budżetowy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nr telefonu 943742775

2. SPECJAL-TRANS Usługi Transportowe Karol Sawczuk, ul. Słoneczna 7, 64-965 Okonek tel. 606-137-539

Cena obowiązująca od dnia 01.04.2023 roku:

 • przyjęcie i oczyszczenie ścieków ze zbiorników bezodpływowych-  8,15 zł brutto/ 1 m3;
 • przyjęcie i oczyszczenie scieków z przydomowych oczyszczalni- 69,31 zł brutto/1 m3

Rejon Miasta Szczecinek

1. SPECJAL-TRANS Usługi Transportowe Karol Sawczuk, ul. Słoneczna 7, 64-965 Okonek tel. 606-137-539

Cena obowiązująca od dnia 01.04.2023 roku:

 • przyjęcie i oczyszczenie ścieków ze zbiorników bezodpływowych-  8,15 zł brutto/ 1 m3;
 • przyjęcie i oczyszczenie scieków z przydomowych oczyszczalni- 69,31 zł brutto/1 m3

Informujemy, że nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych przyjmowane są do lokalnych oczyszczalni ścieków na terenie działania Spółki. Nieczystości płynne z przydomowych oczyszczalni ścieków przyjmowane są wyłącznie do oczyszczalni ścieków w Szczecinku.

W przypadku wystąpienia problemów technologicznych na lokalnych oczyszczalniach przyjęcie ścieków ze zbiorników bezodpływowych odbywać się będzie na oczyszczalni scieków w Szczecinku.

 

AKTUALNOŚCI

Wyróżnienie branżowe

dodano: 01 - 03 -2024

Wyróżnienie branżowe

Szczecineckie wodociągi znalazły się w gronie najlepszych firm wodociągowo- kanalizacyjnych w Polsce. To już kolejne takie wyróżnienie w ostatnich latach. Wyróżnienie, które potwierdza, że Spółka podejmuje wszystkie możliwe działania pozwalające zachować wysokie standardy świadczonych usług przy jednoczesnej stałej i efektywnej optymalizacji kosztów.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej