Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Organy Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Od 1 lipca 2006 roku do chwili obecnej Prezesem Zarządu jest Andrzej Wdowiak.

I. Wykształcenie.
1.Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie (5 letnie studia dzienne)
Wydział Mechaniczny;
uzyskany tytuł – magister inżynier mechanik;

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (studia podyplomowe)
Wydział Finansów i Bankowości;

3. Uniwersytet Szczeciński (studia podyplomowe)
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;

4. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (studia menedżerskie MBA)
Executive Master Of Business Administration MBA; przy współpracy z Leeds Universyty Business School, wspierany przez British Know – How Fund for Poland, pełna akredytacja Association  of MBAs (AMBA), bezwarunkowa akredytacja Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM

5.Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Kierunek Wycena nieruchomości

II. Doświadczenie zawodowe.
1. Prezes Zarządu PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku ( od 01 lipca 2006 roku),
2. Prezes Zarządu Aqua- Tur sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,
3. Pełnomocnik Burmistrza Miasta Szczecinek,
4. Pełnomocnik Prezesa Zarządu PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kierownik Działu Produkcji Wody
5. Kierownik Autoryzowanej Stacji Obsługi SO-10 PP Polmozbyt Koszalin,
6. Specjalista ds. Mechanizacji PGR Turowo,
7. Specjalista ds. organizacyjnych Zakładu Sprzętu Instalacyjnego „Polam” Szczecinek

Doświadczenie dodatkowe:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej PKS spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku,
2. Członek Rady Nadzorczej z ramienia Ministra Skarbu Państwa w PPKS Szczecinek,
3. Członek Rady Nadzorczej PUK sp. z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie.

III. Dodatkowe uprawnienia.
1. Dyplom Ministra Skarbu Państwa
2. Świadectwo Kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU – urządzenia, instalacje, sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1KV, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolno– pomiarowa, – itd.
3. Świadectwo Kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU – kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej 50 kW, wentylatory, pompy, ssawy, sprężarki, aparatura kontrolno – pomiarowa, – itd.
4. Świadectwo Kwalifikacyjne
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU – urządzenia do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa, urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, aparatura kontrolno – pomiarowa, – itd.

IV. Szkolenia.
Liczne szkolenia krajowe i zagraniczne w zakresie – zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem, planowania finansowego, prawa –cywilnego, gospodarczego, podatkowego, pracy, rachunkowości zarządczej, analiz ekonomiczno – finansowych, zarządzania zespołem, zarządzania ochroną środowiska, finansowania w ramach funduszy europejskich, zarządzania projektami unijnymi, systemy uzdatniania wody, automatyka systemów zarządzania produkcją wody, systemy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, warunki kontraktowe FIDIC, i wiele, wiele innych z zakresu branży wodno – kanalizacyjnej.

PROKURENT
Prokurentem Spółki jest Jadwiga Hnat.

RADA NADZORCZA

Organem kontrolnym ustalonym w Umowie Spółki na podstawie Kodeksu spółek handlowych jest Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej:


1. Maciej Furs – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Maria Kapsa- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Marek Szabałowski– Członek Rady Nadzorczej
4. Damian Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Astramowicz- Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel pracowników
6. Adam Romanowski- Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel pracowników

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego posiadających udziały w PWiK:
•    Burmistrz Miasta Szczecinek,
•    Burmistrz Barwic,
•    Burmistrz Białego Boru,
•    Burmistrz Bornego Sulinowa,
•    Wójt Gminy Grzmiąca,
•    Wójt Gminy Szczecinek.

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej