Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Przedmiot działalności

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw, odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Przedmiotem działania Spółki w zgodnie z Umową Spółki z dnia 18 czerwca 2008 roku jest:

 1. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowych
 2. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 4. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 5. Roboty budowlane specjalistyczne
 6. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
 7. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 8. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
 9. Transport drogowy towarów
 10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 11. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
 12. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.

Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach: Miasta Szczecinek, Gminy Barwice, Gminy Biały Bór, Gminy Borne Sulinowo oraz Gminy Grzmiąca. Dodatkowo spółka świadczy usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Szczecinek.

Misją PWiK sp. z o.o. jest dostarczanie Klientom wody o wysokich walorach smakowych z zachowaniem norm sanitarnych oraz oczyszczanie ścieków do parametrów dopuszczalnych, w celu ochrony środowiska naturalnego.

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej