Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Cyberbezpieczeństwo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,  zobowiązane został ustawą  z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U z 2018 r, poz. 1560) do zapewnienia klientom  oraz podmiotom współpracującym  dostępu do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami w zakresie związanym ze świadczonymi usługami.

Nasza firma dokłada wszelkich starań do zapewnienia ciągłości świadczenia naszych usług na stałym najwyższej jakości poziomie. W celu zapobiegania naruszeniu bezpieczeństwa teleinformatycznego stosujemy szereg środków zapobiegawczych w tym między innymi:

 1. Do nadzoru działań systemów technologicznych i ich bezpieczeństwa dopasowaliśmy działania organizacyjne i proceduralne.
 2. Do skutecznego zapobiegania ataków cybernetycznych stosujemy narzędzie i oprogramowanie informatyczne, które jest stale modyfikowane i unowocześniane.
 3. Zostały opracowane procedury zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o wymagania międzynarodowego standardu ISO/IEC 27001,
 4. Cyklicznie dokonujemy audytów bezpieczeństwa i sprawdzeń funkcjonowania systemów związanych ze świadczonymi usługami.
 5. Ochronę fizyczną zapewniają w szczególności systemy kontroli dostępu (zamki mechaniczne i elektroniczne), system monitoringu wizyjnego, system identyfikacji pracowników oraz służby ochrony fizycznej (osobowej) oraz system przeciwpożarowy (dla ochrony przed ogniem).
 6. Każdy pracownik jest świadomy zapisów wprowadzonych polityk bezpieczeństwa oraz swoich obowiązków w tym zakresie.

W trosce o bezpieczne użytkowanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych naszych klientów, dzielimy się powszechną wiedzą z tematyki bezpiecznego ich użytkowania oraz bezpiecznego poruszaniu się po zasobach Internetu.

Uważaj na fałszywe faktury i wezwania do zapłaty.

Na stale wysokim poziome utrzymuje się dystrybucja wiadomości z fałszywymi fakturami czy też wezwaniami do zapłaty. Oszuści mogą redagować wiadomości e-mail w taki sposób, aby do złudzenia przypominały one te wysyłane przez legalne źródła. Prosimy o dokładną weryfikację wiadomości dotyczących płatności.

Faktury od PWiK  jeśli nie są wysyłane drogą tradycyjną do klientów przychodzą wyłącznie z domeny „pwik.szczecinek.pl”. Jeśli masz ma wątpliwości co do otrzymanej wiadomości – prośba o przesłanie jej na adres sekretariat@pwik.szczecinek.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 94 37 401 39.

Zabezpiecz swoje urządzenie: komputer, notebook, tablet, smartfon.

Pamiętając o zabezpieczeniu urządzenia należy wziąć pod uwagę kilka obszarów:

 1. Zabezpiecz urządzenie hasłem. Należy pamiętać, że im bardziej złożone hasło, tym trudniej je złamać. Pamiętajmy również, żeby stosować hasła unikatowe, inne do systemu operacyjnego lub aplikacji. Nie stosujmy również haseł lub PIN’u, które można łatwo z nami powiązać (daty urodzenia, imion własnych lub członków rodziny, itp.).
 2. Zastosuj szyfrowanie danych. Takie działanie uchroni nasze dane przed nieautoryzowanym dostępem nawet w sytuacjach zagubienia, kradzieży lub pozostawienia urządzenia bez nadzoru.
 3. Nie zapisuj haseł w przeglądarkach.
 4. Stosuj oprogramowanie zabezpieczające i antywirusowe. Oprogramowanie takie jest w stanie w znacznym stanie ochronić nas przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami cybernetycznymi.
 5. Aktualizuj oprogramowanie. Takie działanie ma na celu wyeliminowanie błędów stwierdzonych i poprawionych przez twórców oprogramowania. Należy pamiętać, aby aktualizacje były pobierane jedynie ze stron producentów oprogramowania.

Nie podawaj swoich poufnych danych i chroń je

Pamiętaj, aby blokować każdorazowo dostęp do swoich urządzeń, gdy z nich nie korzystasz, a także chroń sprzęt przed kradzieżą. Nie należy podłączać zewnętrznych nośników danych, powerbanków do swojego urządzenia, jeśli nie masz pewności co do ich pochodzenia i bezpieczeństwa. Każdorazowo należy weryfikować poprawność adresatów przed wysyłaniem e-maili.

Kontaktując się z naszą firma w celu weryfikacji tożsamości pracownik nigdy nie poprosi Cię o:

 1. pełny numer PESEL
 2. hasła dostępu do usług eBOK/mBOK
 3. hasła do prywatnych kont pocztowych
 4. numer konta, z którego dokonywane są płatności

Jeśli masz wątpliwości co do obsługi pracowników, prośba o kontakt telefoniczny pod numerem 94 37 401 39

Stosuj różne i skomplikowane hasła, regularnie je zmieniaj.

Bezpieczne hasło musi być na tyle skomplikowane, aby nikt niepowołany go nie odgadł. Gdy już wymyślisz skomplikowane hasło, upewnij się, że będziesz w stanie je zapamiętać bez zapisywania. Zadbaj o to, aby nie używać tych samych haseł do różnych serwisów, portali. W ten sposób wyciek hasła z jednego serwisu nie będzie miał wpływu na bezpieczeństwo pozostałych.

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej