Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Oferta usług

POSTAW NA PROFESJONALISTÓW

Spółka jako wyspecjalizowany podmiot oferuje szereg usług, nie tylko w branży wodociągowo- kanalizacyjnej. Posiadany profesjonalny sprzęt oraz kadrę, która gwarantuje rzetelne i terminowe wykonanie usługi.

Aktualnie oferujemy następujące usługi:

1. Usługi mini- koparką, koparko-ładowarką, ciągnikiem z przyczepą

2. Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji

3. Wypompowywanie wody

4. Kamerowanie sieci kanalizacyjnej

5. Wykrywanie wycieków

6. Dostawy wody cysterną

7. Wykonywanie przecisków

8. Przyjęcie nieczystości płynnych

9. Montaż i oplombowanie wodomierzy

10. Koszenie traw kosiarką rotacyjną

11. Odśnieżanie pługiem

12. Zagęszczanie gruntu

13. Wycinanie nawierzchni bitumicznych

14. Rozmrażanie przyłączy

15. Wykrywanie nieszczelności/ nielegalnych podłączeń

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich:
• Inspekcję TV kanałów kołowych — polegająca na kamerowaniu kanalizacji w celu oceny jej stanu technicznego( sprawdzenie szczelności połączeń, wykrycie ewentualnych mechanicznych uszkodzeń kanalizacji, sprawdzenie spadku kanału, wykrycie przyczyn niedrożności kanału, wykrycie nielegalnych przyłączy oraz przeglądów odbiorowych wyremontowanych lub nowych kanałów/rurociągów przed ich uruchomieniem);
• Bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa” – polegająca na punktowej naprawie uszkodzeń kanału ( rozszczelnienie na złączach powodujące infiltrację, pęknięcia wzdłużne, promieniste i poprzeczne, wrastania korzeni powodujące uszkodzenia i zmniejszenie przekroju kanału, ubytki ścian kanału), z wykorzystaniem robota frezującego i mat utwardzanych chemicznie ( pakerów);
• Hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)— obejmuje mechaniczne czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przyłączy, przepompowni ścieków oraz usuwanie niedrożności ( zapchań ) sieci kanalizacyjnej i przyłączy;
Powyższe usługi świadczymy na kanałach sanitarnych i deszczowych oraz przepustach drogowych w zakresie średnic DN 160 mm – 1000 mm.

Usługa inspekcji TV kanałów kołowych
Inspekcja TV jest niezastąpionym narzędziem w monitorowaniu i ocenie stanu technicznego kanalizacji. Dzięki zaawansowanym technologiom możliwe jest precyzyjne badanie rur od środka (określenie spadku, średnicy rury, materiału). Inspekcja TV pozwala na szybkie wykrycie problemów takich jak: pęknięcia, nieszczelności czy zatory. Dzięki temu możliwe jest podjęcie odpowiednich działań naprawczych jeszcze przed wystąpieniem poważniejszych awarii. Nasza kamera charakteryzuje się wysoką rozdzielczością obrazu, co umożliwia precyzyjną analizę stanu technicznego kanalizacji. Dzięki temu można wykryć nawet najmniejsze uszkodzenia i dokładnie ocenić stan rur. Oprogramowanie umożliwia wygenerowanie raportu w postaci nagrania cyfrowego oraz dokumentacji fotograficzno-papierowej.

Usługa bezwykopowej naprawy metodą krótkiego rękawa
Naprawa metodą punktowa polega na wprowadzeniu przez studzienkę gumowego korka zwanego pakerem, na który nawinięta została mata z włókna szklanego wcześniej nasączona żywicą. Następnie paker pod kontrolą kamery TV umieszczony zostaje w miejscu uszkodzenia kanału. W dalszej kolejności do pakera podane zostaje sprężone powietrze, które powoduje dociśnięcie maty do ścianek kanału. W wyniku dociśnięcia i reakcji chemicznych powstaje samonośny wkład na stałe zespolony z uszkodzoną rurą. „Krótkie rękawy” mają przyczepność do wszystkich materiałów z jakich wykonywane są sieci kanalizacyjne z wyjątkiem żeliwa i stali. Podstawą do skutecznej naprawy metodą punktową jest dobrze wykonana inspekcja TV i hydrodynamiczne wyczyszczenie kanału przed naprawą z tłuszczów, piasków i kamieni w celu uzyskania odpowiedniej przyczepności.

Usługi hydrodynamicznego czyszczenia kanałów ( usługa WUKO)
Usługi WUKO cieszą się coraz większą popularnością ze względu na to, że metoda ta jest przyjazna środowisku. Podczas udrażniania systemu nie są stosowane żadne silne substancje żrące. Do oczyszczania wykorzystuje się specjalistyczny pojazd wyposażony w wysokociśnieniowy układ wodny. Wpuszczana do rury woda pod wysokim ciśnieniem rozbija cząstki zanieczyszczeń. Następnie są one wciągane przez wąż i pompę ssąco-tłoczącą. Technika czyszczenia ciśnieniowego WUKO jest wydajna i skuteczna, niezależnie od poziomu zamulenia kanalizacji. Może być wykorzystywana do udrażniania rur o różnym rozmiarze. Usługi WUKO mogą być realizowane w przypadku wystąpienia zatorów w kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Zainteresowany? Zadzwoń, zapytaj, zleć wykonanie.

Tel. 0 94 37 401 39, fax: 0 94 37 533 33

Nasza oferta

Zestawienie cen za świadczone usługi obowiązujące od 01.01.2024 roku

LABORATORIUM

Laboratorium stanowi jednostkę badawczą, w której prowadzone są badania fizykochemiczne wody i ścieków oraz fizyczne badania osadów ściekowych. Więcej informacji o laboratorium znajdziecie Państwo w zakładce Laboratorium.

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej