Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Infrastruktura wodociągowo- kanalizacyjna

W skład systemu wodociągowego wchodzą: stacje uzdatniania wody, stacje podnoszenia ciśnienia, sieci wodociągowe (magistralne, przesyłowe, rozdzielcze, przyłącza wodociągowe) oraz armatura (regulatory ciśnienia, zasuwy, hydranty).  System wodociągowy zarządzany jest zdalnie i monitorowany przez 24 godziny na dobę. Nad jakością fizykochemiczną i mikrobiologiczną wody czuwa akredytowane laboratorium Spółki.

W skład systemu kanalizacji sanitarnej wchodzą: oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz przyłącza kanalizacyjne. System kanalizacyjny zarządzany jest zdalnie i monitorowany przez 24 godziny na dobę.

Wykaz posiadanej infrastruktury w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych przedstawiono w poniższej tabeli:


UJĘCIA WODY

PWiK sp. z o.o. dostarcza wodę dla rejonów: Miasto i Gmina Szczecinek, Gmina Barwice, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca. W każdym z obszarów działania PWiK zlokalizowane są Stacje Uzdatniania Wody, które stanowią podstawowy element systemu wodociągu.

Informacja o ujęciach wody eksploatowanych przez PWiK Szczecinek

Miasto Szczecinek

Miasto Szczecinek zaopatrywane jest w wodę pochodzącą ze Stacji Uzdatniania Wody „Bugno”, która zlokalizowana jest w północnej części miasta, między jeziorem Wielimie, szosą do Sporego i linią kolejową Szczecinek –Białogard. Została ona oddana do wstępnej eksploatacji w grudniu 1989 r.

Stacja wraz z ujęciem wody stanowi podstawowy element wodociągu komunalnego miasta Szczecinka.

Działalność Stacji regulują między innymi pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.11.2005 r. ważne do dnia 30.11.2025 r. zezwalające na eksploatację 8 studni głębinowych i pobór wody z ujęcia dla wodociągu miejskiego w ilości do 6500 m3 / dobę.

Obecnie eksploatowanych jest 8 studni głębinowych, wykonanych w latach 1968-1987, o średniej głębokość 125 m,  średnicy 406 mm, wydajności ok. 80 m3. Poszczególne studnie pobierają wodę o podobnym składzie chemicznym. Proces technologiczny polega na usunięciu z wody surowej ponadnormatywnych ilości żelaza, manganu, zawiesin, pozbycia się niepożądanych gazów, nadania wodzie odpowiedniego smaku, zapachu i barwy. Pompowanie wody ze studni odbywa się za pomocą układu pompowego I – go stopnia – pomp głębinowych. Transport wody surowej z pompowni I – go stopnia odbywa się rurociągami ø 200,250,300 do wspólnej podziemnej  komory zasuw K1, a następnie rurociągiem ø 400 mm na dwie wieże strypingowe oraz zbiornik reakcji.  Głównym zadaniem kolumn jest dostarczenie do wody tlenu zawartego w powietrzu celem utlenianie związków żelaza oraz manganu. Kolumny desorberów  usuwają również agresywny dwutlenek węgla oraz siarkowodór. Następnie woda kierowana  jest do zbiornika reakcji o pojemności 150 m3  gdzie następuje jej odgazowanie  oraz dalsze właściwe utlenienie. Kolejnym etapem ciągu technologicznego jest przetłaczanie wody przez zestaw 6 podwójnych filtrów  odżelaziających, a następnie 8 podwójnych filtrów odmanganiających za pomocą zestawu  pomp  II – go  stopnia . Po przejściu przez dwa stopnie filtracji  gdzie następuje prawidłowe oczyszczenie wody ze związków żelaza oraz manganu woda transportowana jest do zbiorników wyrównawczych o pojemności 2 x 1000 m3. Ze zbiorników woda pobierana jest za pomocą zestawu hydroforowego pomp 3-go stopnia i tłoczona do miejskiej sieci wodociągowej rurociągami tłocznymi ø 500  i ø 800 /600 mm.

Stacja uzdatniania wyposażona jest również w chlorownię jednakże z uwagi na fakt, że woda spełnia wszystkie wymagania mikrobiologiczne dezynfekcja wody prowadzona jest sporadycznie, tylko i wyłącznie podczas prowadzenia prac, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jej jakości. Woda uzdatniona w stacji podlega ciągłemu nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku oraz w zakresie fizykochemicznym Laboratorium PWiK. Wydajność stacji zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym wynosi max. 460 m3  wody uzdatnionej na godzinę, jednak obecnie , zgodnie z zapotrzebowaniem miasta produkowane jest ok. 5600 m3/dobę. Jak widać z danych, ujęcie całkowicie zaspokaja zapotrzebowanie ludności i przemysłu na wodę w tej chwili i na najbliższe lata, przewidując wzrost gospodarczy miasta Szczecinka.

Rejon Barwice

Gmina Barwice leży w południowo-środkowej części dorzecza Parsęty. Sąsiaduje z gminami: Grzmiąca, Połczyn Zdrój, Szczecinek, Tychowo, Borne Sulinowo, Czaplinek. Powierzchnia gminy wynosi 258,89 km². Ludność gminy Barwice wynosi 9840 mieszkańców, w tym 3742 w Barwicach. Na terenie 33 miejscowości wybudowana jest sieć wodociągowa o długości 108,6 km. W gminie Barwice istnieją ujęcia wody w miejscowościach: Białowąs, Chłopowo, Barwice, Nowy Chwalim i Stary Chwalim. Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody w sieci wodociągowej w rejonie Barwic zlokalizowane są cztery stacje podnoszenia ciśnienia w miejscowościach Piaski, Gonne Małe, Knyki oraz Barwice przy ul. Zielonej.

Rejon Biały Bór

Gmina Biały Bór leży w zachodniej części dorzecza Parsęty. Sąsiaduje z gminami: Bobolice, Miastko i Szczecinek. Powierzchnia gminy: 270 km2. Ludność gminy Biały Bór to 5302 mieszkańców. Miejscowości posiadające sieć wodociągową zaopatrywane są w wodę z ujęć wody zlokalizowanych w miejscowościach: Świerszczewo, Biały Bór – Dalkowo, Przybrda. Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody w sieci wodociągowej w rejonie Białego Boru zlokalizowane jest sześć stacji podnoszenia ciśnienia.

Rejon Borne Sulinowo

Gmina Borne Sulinowo leży w centralnej części pojezierza drawskiego, na terenie powiatu szczecineckiego, w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w południowo-wschodniej części dorzecza Parsęty. Sąsiaduje z gminami Barwice, Szczecinek, Czaplinek, Wałcz. Powierzchnia gminy wynosi 484,47 km². Ludność na terenie gminy liczy 9840 mieszkańców, miasto Borne Sulinowo liczy 4905 mieszkańców. Miejscowości z istniejącą siecią wodociągową zaopatrywane są w wodę z ujęć zlokalizowanych w Bornem Sulinowie, Łubowie, Silnowie. Dodatkowo w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody w sieci wodociągowej w rejonie Bornego Sulinowa zlokalizowane są dwie stacje podnoszenia ciśnienia w miejscowościach Uniemino oraz Kłosówko.

Rejon Grzmiąca

Gmina Grzmiąca leży w północno – wschodniej części dorzecza Parsęty. Sąsiaduje z gminami: Bobolice, Tychowo, Barwice, Szczecinek. Powierzchnia gminy 204,49 km2. Ludność terenu  wynosi 4876 mieszkańców, w tym 1348 w Grzmiącej.

Długość sieci wodociągowej w gminie wynosi 130,2 km. Procent mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej wynosi około 95% Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę z 5 ujęć wody zlokalizowanych w miejscowościach: Wielanowo, Grzmiąca, Przeradz, Sławno i Godzisław.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Szczecinek

Oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ul. Rybackiej 5, Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Szczecinku jest – rów melioracyjny, następnie poprzez rzekę Nizicę trafia do Jeziora Wielimie.

Ścieki dopływają z terenu miasta Szczecinek oraz miejscowości z terenu Gminy Szczecinek: Dębowo, Parsęcko, Skotniki, Godzimierz, Marcelin, Mosina, Trzcinno, Gałowo, Dalęcino, Gwda Wielka, Gwda Mała, Jelenino, Sitno  Radacz i Kucharowo.

Oczyszczalnia została zaprojektowana na 12 000 m3/d, (max 20 000 m3/d).

Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodno prawne  obowiązujące do dnia 15 kwietnia 2033r.

Barwice

Oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ul. Wojska Polskiego, przy drodze wylotowej nr 171 w kierunku  Bobolic. Odbiornikiem
ścieków oczyszczonych jest rzeka Gęsia a następnie rzeka Parsęta. Ścieki dopływają z miejscowości Barwice, Stary Chwalim, Górki, Ostrowąsy a następnie z miejscowości: Piaski, Łęknica, Gonne Małe, Tarmno, Polne.

Oczyszczalnia została zaprojektowana na 844  m3/d.

Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodno prawne  obowiązujące do dnia 24 czerwca 2031r.

Biały Bór

Oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ul. Leśnej 3 w Białym Borze. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest – rów melioracyjny a następnie jezioro Bielsko. Ścieki dopływają z miejscowości Biały Bór,  Biała, Przybrda, Drzonowo, Świerszczewo, Stępień, Dołgie, Dalkowo, Trzebiele, Biały Dwór, Sępólno Wielkie. Oczyszczalnia została zaprojektowana na 650 m3/d

Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodno prawne obowiązujące do dnia 23 kwietnia 2031r.

Borne Sulinowo

Oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ul. Bolesława Chrobrego w Bornem Sulinowie. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest  rów melioracyjny a następnie jezioro Pile. Ścieki dopływają z miejscowości Borne Sulinowo,  Krągi, Dąbrowica, Ciemino, Dąbie, Kiełpino, Juchowo, Łączno, Okole, Międzylesie, Piława, Przyjezierze, Silnowo, Strzeszyn, Śmiadowo, Uniemino, Jelonek, Łubowo. Oczyszczalnia została zaprojektowana na 1400 m3/d.

Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodno prawne  obowiązujące do dnia 3 czerwca 2031r.

Grzmiąca

Oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ul. Bankowej 3a w miejscowości Grzmiąca. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest – rów stanowiący dopływ rzeki Perznicy (następnie Parsęty). Ścieki dopływają z miejscowości Grzmiąca, Lubogoszcz, Wielawino, Sucha, Krosino,  Równe. Radomyśl, Przeradz, Iwin, Radostowo, Boleszkowice, Wielanowo, Nosibądy, Mieszałki, Godzisław,  Gdaniec, Przystawy, Czechy.

Oczyszczalnia została zaprojektowana na 800 m3/d.

Oczyszczalnia ścieków posiada pozwolenie wodno prawne obowiązujące do dnia 1 października 2023r.

Wykonane prace modernizacyjne na Oczyszczalniach w ww. miejscowościach w sposób znaczący wpłynęły na:

  • poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców danego obszaru;
  • podniesienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego;
  • podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestowania i rozwoju turystyki;
  • ochronę stanu środowiska naturalnego.

AKTUALNOŚCI

Wyróżnienie branżowe

dodano: 01 - 03 -2024

Wyróżnienie branżowe

Szczecineckie wodociągi znalazły się w gronie najlepszych firm wodociągowo- kanalizacyjnych w Polsce. To już kolejne takie wyróżnienie w ostatnich latach. Wyróżnienie, które potwierdza, że Spółka podejmuje wszystkie możliwe działania pozwalające zachować wysokie standardy świadczonych usług przy jednoczesnej stałej i efektywnej optymalizacji kosztów.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej