Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Część I - Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony fizycznej obiektów przy ul. Bugno 2 w Szczecinku Część II – Monitorowanie lokalnych systemów alarmowych. - unieważniony

Ogłoszenie 

SWZ

  1. Załącznik nr 1 – OPZ;
  2. Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy;
  3. Załącznik nr 3 – Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu;
  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu wymogu zatrudnienia
  5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy.
  6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO.
  7. Informacja z otwarcia ofert
  8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

AKTUALNOŚCI

Wyróżnienie branżowe

dodano: 01 - 03 -2024

Wyróżnienie branżowe

Szczecineckie wodociągi znalazły się w gronie najlepszych firm wodociągowo- kanalizacyjnych w Polsce. To już kolejne takie wyróżnienie w ostatnich latach. Wyróżnienie, które potwierdza, że Spółka podejmuje wszystkie możliwe działania pozwalające zachować wysokie standardy świadczonych usług przy jednoczesnej stałej i efektywnej optymalizacji kosztów.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej