Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

PWiK wysoko w rankingu przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych

Szczecineckie Wodociągi z wyróżnieniem w rankingu branżowym oraz certyfikatem Srebrny Lider Aktywności Gospodarczej

PWiK Szczecinek po raz kolejny znalazło się w gronie najlepszych firm wodociągowo- kanalizacyjnych w Polsce. Wyróżnienie potwierdza, że Spółka podejmuje wszystkie możliwe działania pozwalające zachować wysokie standardy świadczonych usług przy jednoczesnej stałej i efektywnej optymalizacji kosztów.

W rankingu branżowym szczegółowej analizie poddane zostały kwestie techniczne oraz finansowe. Brano pod uwagę m.in. przychody ze sprzedaży, wysokość nakładów inwestycyjnych, wielkość posiadanej infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej i jej awaryjność, poziom zatrudnienia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Oprócz tego oceniano również dane "miękkie", czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości oraz pozyskiwanie funduszy unijnych.

Drugim wyróżnieniem otrzymanym w ostatnim czasie jest tytuł Srebrnego Lidera Aktywności Gospodarczej w ogólnopolskim rankingu. Celem rankingu zgodnie z informacjami organizatora jest niezależna, obiektywna i wiarygodna ocena poziomu oddziaływania firm na rozwój gospodarczy całego kraju. Ranking firm tworzony jest dwuetapowo. W etapie pierwszym regionalnym w obrębie każdego z kilkudziesięciu tysięcy mniejszych rankingów, wyłanianych jest dziesięć firm o największej aktywności i wpływie na rynek gospodarczy danego regionu. Najlepsze firmy z etapu regionalnego przechodzą do etapu ogólnopolskiego, w którym oceniany jest ich wpływ na rynek gospodarczy całego kraju.  

Spółka od lat prowadzi inwestycje rozwojowe i modernizacyjne, które w dłuższej perspektywie pozwalają na obniżenie kosztów utrzymania przedsiębiorstwa. PWiK Szczecinek stale wprowadza również rozwiązania innowacyjne, prowadzące do zwiększenia efektywności działania i optymalizacji kosztów.

Oba wyróżnienia są wynikiem niezależnej weryfikacji przez wyspecjalizowane jednostki, przeprowadzonej na podstawie ogólnodostępnych danych. Spółka nie występuje i nie zabiega, a tym bardziej nie płaci za tytuły i wyróżnienia.

Więcej o rankingu Lider Aktywności Gospodarczej https://www.owg.pl/certyfikat-lider-aktywnosci-gospodarczej?email_kampania=OWG_4d401986-5095-4fff-adbb-47c75c56e7cf

 

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej