Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Światowy Dzień Wody


Problem z dostępem do czystej wody jest bardzo poważny- dotyczy ponad 1,1 mld ludzi (co szóstego mieszkańca Ziemi)! Tylko 2,5 % zasobów wody to wody słodkie, które mogą być przeznaczone do picia. Pamiętajmy o tym nie tylko w czasie Światowego Dnia Wody.

Ile mamy wody?

Polska ma jedne z najmniejszych zasobów dyspozycyjnych w Europie. Przeciętny Europejczyk ma do dyspozycji 4 500 m3 słodkiej wody rocznie, przeciętny „Kowalski” tylko 1 600m3/rok.

Powiat szczecinecki leży na terenie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 126, którego zasoby dyspozycyjne szacowane są na 99 000 m3/dobę, co daje nam pozycję w pierwszej 50 pod względem zasobności w wodę z ponad 300 zbiorników na terenie kraju. Takie zasoby wód nie zwalniają nas jednak z odpowiedzialności za racjonalne korzystanie z nich.

PWiK Szczecinek zaopatruje w wodę mieszkańców miasta Szczecinek oraz gmin ościennych: Borne Sulinowo, Biały Bór, Grzmiąca, Barwice, a także części Gminy Szczecinek. Obecnie eksploatujemy 16 nowoczesnych stacji uzdatniania wody.

Roczne wydobywamy 3 109 000 m3 wody z czego najwięcej wody produkowane jest ze stacji uzdatniania wody Bugno (2 031 000m3). Woda dostarczana jest mieszkańcom przez rozległą sieć wodociągowa i przyłącza o łącznej długości 918, 2 km.

Doskonała jakość wody z kranu

Nasza woda ujmowana jest w większości z utworów czwartorzędowych, które są bardzo dobrze izolowane warstwami gliny stanowiącej ochronę przed zanieczyszczeniem, a pionowy spływ wody z powierzchni do warstw wodonośnych trwa około 50 lat. Woda nie wymaga dezynfekcji (chlorowania). W procesie technologicznym woda pozbawiana jest jedynie nadmiaru żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Woda jest smaczna i nadaje się do bezpośredniego spożycia.

Na straży doskonałej jakości wody oraz ciągłości dostaw przez całą dobę stoi sztab ludzi, mamy także do dyspozycji własne akredytowane Laboratorium Badań Wody i Ścieków wyposażone w nowoczesną pracownię mikrobiologiczną i fizykochemiczną.

Czy gospodarujemy wodą w sposób racjonalny?

Każdy pewnie wie, że lepiej wybrać prysznic niż kąpiel w wannie (zużyjemy 2/3 wody mniej), że należy zakręcać kran podczas mycia zębów czy mydlenia rąk (za każdym razem oszczędzimy 12-18 litrów wody), czy też należy wyeliminować niepotrzebne kapanie (nawet 30% oszczędności). Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że oszczędzanie wody to także:

- niemarnowanie jedzenia (do wyprodukowania 1 kg ziaren pszenicy potrzeba 1000 litrów wody, a ryżu - prawie 3 razy więcej, jeden bochenek chleba to 800-450 litrów wody, 1 filiżanka kawy to 140 litrów wody potrzebnej do wyprodukowania ziaren kawy, 1 stek wołowy wymaga 7000 litrów wody! ),

- oszczędzanie surowców i materiałów np. papieru (przemysł papierniczy zaliczany jest do najbardziej wodochłonnych gałęzi przemysłu: 1 kg papieru wymaga ok. 250 litrów wody, 1 kartka A4 wymaga 5 litrów wody, wyprodukowanie1 kg stali wymaga ok. 300 l wody),

- wydłużanie życia produktów przez ich ponowne lub inne zastosowanie (do wyprodukowania 1 koszulki T-shirt zużywa się ok. 2500 litrów wody , to tyle wody ile pije człowiek w ciągu 900 dni, jeansy – 7000 litrów wody a przy produkcji jednego samochodu zużywa się 379 000 litrów wody),

- oszczędzanie paliwa i produktów chemii organicznej (rafinacja 1 tony ropy naftowej - 15 000 l wody) ,

- oszczędzanie energii (energetyka zużywa wodę między innymi do celów chłodniczych).

Brak świadomości ludzi co do wpływu swoich działań na jakość i ilość czystej zdrowej wody niszczy te bezcenne zasoby, których odtworzenie może być niemożliwe dla najbliższych pokoleń. Szanujmy wodę, szanujmy środowisko naturalne, szanujmy swoje zdrowie.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest corocznie 22 marca. W 2020 roku jego hasłem jest „Zmiana klimatu”. Zmiany klimatu to nie tylko globalne ocieplenie. To szereg groźnych zjawisk, skutkujących pogarszaniem się warunków życia. Zarówno susze jak i intensywne nawałnice mają negatywny wpływ na bilans słodkiej wody. Zmiana stref klimatycznych sprawia, że do Polski częściej dociera powietrze zwrotnikowe. Powoduje to nasilenie intensywności burz i nawałnic latem. Z tego powodu zasoby cennej słodkiej wody będą malały na rzecz Bałtyku. Dzieje się tak, ponieważ ziemia nie nadąża z pochłanianiem opadów z intensywnych burz, słodkie wody opadowe nie wsiąkają w głębsze warstwy gruntu, tylko spływają po powierzchniach do rzek i mórz. W ten sposób ubożeją warstwy wodonośnie wód słodkich, na rzecz praktycznie niedostępnych wód słonych.

Suma pośredniego i bezpośredniego zużycia wody przez konsumentów nazywana jest śladem wodnym.
Dotyczy on produktów, do wytworzenia których potrzebna jest woda. W Polsce przyjmuje się, że średnia wartość śladu wodnego na mieszkańca wynosi 350-400 litrów każdego dnia, podczas gdy w Etiopii wynosi jedynie15 litrów!

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej