Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Sprzedaż nieruchomości

W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym I i II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości należących do Spółki, położonych na terenie gminy Barwice, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku zaprasza do składania ofert na zakup poniższych nieruchomości w trybie bezprzetargowym - rokowań.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

  1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka numer 247/3 o pow. 0,1041 ha, położona w miejscowości Łęknica gmina Barwice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice nieruchomość oznaczona jest jako tereny działalności gospodarczej. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00025051/5 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Na terenie nieruchomości znajduje się podziemna sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 na długości 34,5 mb. W chwili sprzedaży na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu. Powierzchnia służebności przesyłu wynosi 103,5 m2.
  2. Nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka numer 232/20 o pow. 0,0647 ha, położona w miejscowości Lubostronie gmina Barwice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice nieruchomość oznaczona jest jako tereny infrastruktury technicznej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym po nieczynnej hydroforni o powierzchni użytkowej 32,30 m2. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00044231/0 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Na terenie nieruchomości znajduje się podziemna sieć wodociągowa DN 90 o długości 3 mb. W chwili sprzedaży na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu. Powierzchnia służebności przesyłu wynosi 9 m2.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinku
ul. Bugno 2
78-400 Szczecinek

W ofercie powinny być zawarte dane osoby zainteresowanej zakupem (adres do korespondencji, nr tel.) dane działki której dotyczy oferta oraz wysokość oferowanej kwoty zakupu. Formularz ofertowy do pobrania poniżej:

Formularz ofertowy

Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacji pod numerem tel. 539 190 492.

AKTUALNOŚCI

Kolejne wyróżnienia

dodano: 12 - 04 -2021

Kolejne wyróżnienia

Spółka zdobyła dwa kolejne wyróżnienia w rankingach za 2020 rok- tytuł Efektywna Firma 2020 i Brylant Polskiej Gospodarki 2020. Za Efektywną Firmę uznane zostają te firmy, które cechują się efektywnością i sprawnością działania. Brylanty Polskiej Gospodarki przyznawane są z kolei firmom, których wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2018-2021

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej