Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Sprzedaż nieruchomości

W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym I i II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości należących do Spółki, położonych na terenie gminy Barwice, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku zaprasza do składania ofert na zakup poniższych nieruchomości w trybie bezprzetargowym - rokowań.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

  1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka numer 247/3 o pow. 0,1041 ha, położona w miejscowości Łęknica gmina Barwice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice nieruchomość oznaczona jest jako tereny działalności gospodarczej. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00025051/5 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Na terenie nieruchomości znajduje się podziemna sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 na długości 34,5 mb. W chwili sprzedaży na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu. Powierzchnia służebności przesyłu wynosi 103,5 m2.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinku
ul. Bugno 2
78-400 Szczecinek

W ofercie powinny być zawarte dane osoby zainteresowanej zakupem (adres do korespondencji, nr tel.) dane działki której dotyczy oferta oraz wysokość oferowanej kwoty zakupu. Formularz ofertowy do pobrania poniżej:

Formularz ofertowy

Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacji pod numerem tel. 539 190 492.

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej