Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Kontakt

Siedziba Spółki ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek

94 37 401 39 fax: 94 37 533 33

sekretariat@pwik.szczecinek.pl

Laboratorium Badań Wody i Ścieków, ul. Rybacka 5, 78-400 Szczecinek

94 37 533 42

Rejon Barwice

Żytnik 3, 78-460 Barwice

94 37 533 50, Fax: 94 37 533 33

barwice@pwik.szczecinek.net.pl

Rejon Biały Bór ul. Nadrzeczna 1, 78-425 Biały Bór

94 37 533 60 fax: 94 37 533 33

bialybor@pwik.szczecinek.net.pl

Rejon Borne Sulinowo ul. Targowa 5, 78-449 Borne Sulinowo

94 37 533 70 fax: 94 37 533 33

bornesulinowo@pwik.szczecinek.net.pl

Rejon Grzmiąca, ul. Bankowa 3a, 78 – 450 Grzmiąca

94 37 533 80, fax: 94 37 533 33

grzmiaca@pwik.szczecinek.net.pl

Telefony wewnętrzne:

Sekretariat Zarządu – 94 37 401 39

Główny księgowy- 94 37 533 03

Dyrektor ds. Eksploatacji Sieci – 94 37 533 04

Kierownik Działu Organizacji- 94 37 533 06

Specjalista ds. BHP i ochrony ppoż.- 94 37 533 06

Sekcja Kadr i Sekcja Płac- 94 37 533 11

Główny Ekonomista- 94 37 533 15

Kierownik Działu Produkcji Wody- 94 37 533 16

Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu- 94 37 533 17

Kierownik Działu Oczyszczania Ścieków- 94 37 533 41

Kierownik Działu Eksploatacji Sieci- 94 37 533 27

Kierownik Działu Logistyki- 94 37 533 29

Laboratorium Badań Wody i Ścieków- 94 37 533 42

Sekcja Ochrony Środowiska- 94 37 533 44

Koordynator Rejonu Biały Bór- 94 37 533 61

Koordynator Rejonu Barwice- 94 37 533 51

Koordynator Rejonu Grzmiąca- 94 37 533 81

Koordynator Rejonu Borne Sulinowo- 94 37 533 71

Informujemy, że w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług wszystkie rozmowy są rejestrowane.

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej