Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Korzystanie z kanalizacji

Zdarzyło Ci się wyrzucić do kanalizacji resztki obiadu? A może zapchała Ci się kanalizacja?

Jakość ścieków zależy m.in. od standardu życia mieszkańców danego obszaru, stopnia jego uprzemysłowienia, ilości zużywanej wody, klimatu oraz istnienia kanalizacji lub dowożenia ścieków. Niezmiernie ważnym czynnikiem wpływającym na jakość ścieków jest oczywiście kultura korzystania z kanalizacji.

Czy Ty też tak robisz?

Często sieć kanalizacyjna traktowana jest jak kosz na odpady. Wrzucanie do niej części stałych ( np. resztek posiłków, gruzu, pozostałości po wszelkiego rodzaju zaprawach murarskich, popiołu, szmat, środków higieny osobistej, baterii, butelek, puszek) oraz wylewanie substancji chemicznych ( np. zużyty olej, farby, środki ropopochodne, lakiery ) powoduje jej uszkodzenia mechaniczne oraz problemy związane z zarastaniem i zapychaniem przewodów kanalizacyjnych. Wpływają również niekorzystnie na procesy oczyszczania ścieków a tym samym podnoszą koszty eksploatacyjne oczyszczalni.
Pamiętaj, że zapchana kanalizacja i zanieczyszczone jezioro to także Twój problem.

Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji?

1. resztek posiłków,
2. gruzu, pozostałości po wszelkiego rodzaju zaprawach murarskich,
3. popiołu,
4. szmat,
5. środków higieny osobistej,
6. baterii,
7. butelek.

Zdziwiony? Uwierz, że takie rzeczy naprawdę trafiają do kanalizacji.

Co się dzieje ze ściekami?

Ścieki, które trafiają na oczyszczalnię poddawane są procesom technologicznym tak, by były najmniej uciążliwe dla środowiska naturalnego. Wszystko po to, by ściek, który trafia do zbiorników wodnych nie zawierał szkodliwych substancji.

Zła jakość ścieków a ochrona środowiska

Szczególnie ważne w procesie oczyszczania jest usuniecie substancji biogennych( azot i fosfor), które umożliwiają i intensyfikują procesy wzrostu biomasy w akwenach wodnych. Można to zaobserwować jako bujny wzrost roślin i stopniowe zarastanie jeziora. Zjawisko to jest niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do całkowitego zaniku tlenu w wodzie, a tym samym doprowadzić do śmierci biologicznej danego akwenu wodnego. Dopływający azot i fosfor powodują masowy rozwój glonów, co powoduje zwiększoną mętność i podwyższoną barwę. Tlen zaś zużywany jest przez bakterie do rozkładu obumierających glonów. Oprócz tego zakwity wody w rzekach przysparzają wiele kłopotów Stacjom Uzdatniania Wody korzystającym z wód powierzchniowych. Na szczęście miasto Szczecinek korzysta z wód podziemnych i nie ma takiego zagrożenia.

Ochrona jeziora Wielimie

Do oczyszczalni ścieków w Szczecinku trafiają ścieki nie tylko z miasta, ale, poprzez układ nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych, również z ościennych miejscowości: Gwda Mała i Wielka, Marcelin. Oprócz tego oczyszczalnia przyjmuje ścieki przemysłowe które są poddawane dodatkowym procesom neutralizacji. System monitorowania procesów oczyszczania ścieków na każdym etapie pozwala na podjęcie przez obsługę natychmiastowych działań zaradczych. Wszystkie oczyszczone ścieki trafiają rowem melioracyjnym do rzeki Nizicy posiadającej swoje ujście w jeziorze Wielimie. Z uwagi na stosunkowo dużą długość rowu i procesy samooczyszczania wód oczyszczalnia nie wpływa w sposób negatywny na wody jeziora Wielimie, co niewątpliwie podnosi atrakcyjność turystyczną miasta. Oprócz tego zbiorniki ściekowe i osadowe znajdujące się na oczyszczalni są całkowicie szczelne, co zabezpiecza przed niekorzystnym oddziaływaniem na wody podziemne.

Ulotka informacyjna

 

AKTUALNOŚCI

Awaria telefonów stacjonarnych

dodano: 10 - 07 -2024

Awaria telefonów stacjonarnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z przyczyn zależnych od operatora telekomunikacyjnego awarii uległy telefony stacjonarne, w tym numer główny 94 37 401 39 oraz numery biur obsługi klienta we wszystkich rejonach działania. Zgłaszanie awarii możliwe jest pod numerem 994. W pozostałych sprawach tymczasowo prosimy o kontakt pod numerem: 668 489 539.

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej