Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o.

Odory z sieci kanalizacyjnej

Odory z sieci kanalizacyjnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku prowadzi zaplanowane i monitorowane działania zmierzające do wyeliminowania lub minimalizacji uciążliwości zapachowych z instalacji kanalizacyjnych na terenie działania Spółki.

W okresie wysokich temperatur oraz suszy rozkład substancji organicznych w urządzeniach kanalizacji stanowi źródło powstawania lotnych substancji odorowych w kanalizacji, które ulatniając się przez studzienki, studnie rozprężne, kominki przepompowni stanowią uporczywy problem dla eksploatatorów i mogą być uciążliwe dla mieszkańców.

Podejmowane działania obejmują:

1. Stosowanie preparatów i metody ograniczania uciążliwości.
Obecnie na sieciach kanalizacji sanitarnej prowadzona jest dezodoryzacja ścieków w oparciu o metodę z zastosowanie azotanu wapnia.

2. Niezależnie od tego na długich odcinkach proces wspomagany jest metodą: SK- BIOACTIV -08 działającą w oparciu o walce z aktywna mikroflora (bakteriami). Stosowany jest w m. Raciborki, PS Harcerska, Gwda Wielka ul. Przyjezierze/Jeziorna, PS Pilska. Piławie, Strzeszynie.

3. W celu ograniczenia uciążliwości zapachowych ze studzienek kanalizacyjnych stosowane są podwłazowe wkłady węglowe mające na celu neutralizacje substancji odorowych.

4. Na obiektach oczyszczalnia ścieków w:

a) Białym Borze : w przepompowni głównej, do której trafiają wszystkie ścieki z kolektorów oraz ścieki dowożone stosowana jest metoda chemiczna w oparciu o preparat Ferrox S1. Powietrze złowonne z obiektów gospodarki osadowej neutralizowane jest w Biofiltrach. Obecnie na oczyszczalni zainstalowano dwa biofiltry typu BIOWENT 100. W 2020r. zrealizowana zostanie inwestycja polegająca na zainstalowaniu nowego biofiltra BR 200 działajacego w oparciu o złoże typu Lava..

b) Bornem Sulinowie: na studni rozprężnej, do której trafiają wszystkie ścieki z kolektorów stosowana jest metoda chemiczna w oparciu o preparat Ferrox S1. Powietrze złowonne z obiektów gospodarki osadowej neutralizowane jest w Biofiltrach. Obecnie na oczyszczalni zainstalowano dwa biofiltry typu BIOWENT 400. W 2020r. zrealizowana zostanie inwestycja polegająca na zainstalowaniu nowego biofiltra BR 1000 działającego w oparciu o złoże typu Lava..

c) Szczecinku: powietrze złowonne z obiektów gospodarki osadowej neutralizowane jest w Biofiltrze z wypełnieniem z kory aktywowanej biologicznie.

d) Barwicach: przepompowni głównej, do której trafiają wszystkie ścieki z kolektorów stosowana jest metoda chemiczna w oparciu o preparat Ferrox S1;

Odory na instalacjach wewnętrznych

W związku z tym, że do Spółki docierają sygnały, iż często po wybudowaniu przyłącza sanitarnego w domu pojawiają się nieprzyjemne zapachy pochodzące z kanalizacji postanowiliśmy szczegółowo wyjaśnić przyczynę powstawania problemu.
Główną przyczyną pojawiających się odorów są różnego rodzaju nieprawidłowości w domowej instalacji sanitarnej. Celem zapobieżenia zapachom i wyziewom z kanalizacji należy przestrzegać następujących zasad:

1. Pion kanalizacyjny powinien być zaopatrzony w rurę wywiewną wyprowadzoną 0,5 do 1,0 m powyżej połaci dachowej.
2. Każde urządzenie sanitarne powinno mieć zamknięcie wodne w postaci syfonu, zawsze wypełnionego wodą.
3. Dobra wentylacja pomieszczeń i rozszczelnianie okien.
4. Prawidłowe wykonanie instalacji wewnętrznej.

Gwarantem braku zapachów i wyziewów z kanalizacji w mieszkaniu jest wykonanie domowej instalacji sanitarnej wg powyższych zasad i zgodnie z niżej zamieszczonym schematem wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

Schemat instalacji wewnętrznej

Ulotka informacyjna

 

AKTUALNOŚCI

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

dodano: 02 - 04 -2024

Postaw na profesjonalistów- Oferta usług

Nasze długoletnie doświadczenie, wiedza i umiejętności wykwalifikowanego zespołu pracowników oraz nowoczesna baza sprzętowa umożliwiają wykonywanie kompleksowych usług kanalizacyjnych. Wśród nich: inspekcję TV kanałów kołowych, bezwykopowe naprawy metodą „krótkiego rękawa”, hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji ( WUKO)

czytaj dalej
Doceń naszą wodę

Prosto z kranu- smacznie, bezpiecznie, tanio. Obawiasz się pić wodę prosto z kranu? Przekonaj się, że nie warto.

czytaj dalej
Jakość wody

Sprawdź aktualne informacje o jakości wody oraz o jej twardości

czytaj dalej
Wysokość taryf

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

czytaj dalej
Dokumenty do pobrania

Najważniejsze dokumenty dostępne w formie elektronicznej dla Twojej wygody.

czytaj dalej